Konferencja na temat "Miasta w których warto żyć" w Ełku

„Miasta, w których warto żyć…"

Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji na temat wyzwań i korzyści płynących z organizacji międzynarodowych imprez sportowych czy możliwości, jakimi dysponują miasta w zakresie przygotowania oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców. Porównanie polskich i duńskich doświadczeń w zakresie jak najlepszego wykorzystania atutów miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Bornholmu (Dania) oraz samorządowcy, przedstawiciele związków sportowych oraz organizacji turystycznych z Warmii i Mazur.

Ze strony firmy Clever Group Polska powstało całkowite zabezpieczenie sprzętem konferencyjnym do tłumaczeń symultanicznych, jak również wykwalifikowanych tłumaczy.

Projekt realizowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

miasta