ElblęgSpotkanie z przedstawicielami Samorządu Województwa Śląskiego

Konferencja w ramach Polsko-Niemieckiego tygodnia kooperacyjnegoKonferencja dla Komendy Wojewódzkiej

             Warszawska GPW